Moja fotografia - Zbigniew BurekFotografia przyrodnicza, krajoznawcza, industrial, samoloty i inne.
Brzęczka - Locustella luscinioides
Brzęczka
Ślepowron - Nycticorax nycticorax
Ślepowron
Ślepowron - Nycticorax nycticorax
Ślepowron
Rybitwa rzeczna - Sterna hirundo
Rybitwa rzeczna
Pelikany różowe - Pelecanus onocrotalus
Pelikany różowe
Pelikan różowy - Pelecanus onocrotalus
Pelikan różowy
Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybrida
Rybitwa białowąsa
Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybrida
Rybitwa białowąsa
Rybitwy białoskrzydłe i białowąse - Chlidonias leucopterus i Chlidonias hybrida
Rybitwy białoskrzydłe i białowąse
Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybrida
Rybitwa białowąsa
Bielik - Haliaeetus albicilla
Bielik
Bataliony - Philomachus pugnax
Bataliony
Sieweczka rzeczna - Charadrius dubius
Sieweczka rzeczna
Czapla siwa - Ardea cinerea
Czapla siwa
Czapla nadobna - Egretta garzetta
Czapla nadobna
Wrona siwa - Corvus cornix
Wrona siwa
Czajka - Vanellus vanellus
Czajka
Czapla nadobna - Egretta garzetta
Czapla nadobna
Batalion - Philomachus pugnax
Batalion
Łęczak - Tringa glareola
Łęczak
Bażant i czajka - Phasianus colchicus i Vanellus vanellus
Bażant i czajka
Śmieszki - Chroicocephalus ridibundus
Śmieszki
Kormorany - Phalacrocorax carbo
Kormorany
Pelikan różowy - Pelecanus onocrotalus
Pelikan różowy
Czaple białe - Ardea alba
Czaple białe
Czapla modronosa - Ardeola ralloides
Czapla modronosa
Warzęcha - Platalea leucorodia
Warzęcha
Rybitwa rzeczna - Sterna hirundo
Rybitwa rzeczna
Rybitwy rzeczne - Sterna hirundo
Rybitwy rzeczne
Mewa białogłowa - Larus cachinnans
Mewa białogłowa
Warzęcha - Platalea leucorodia
Warzęcha
Kobuz - Falco subbuteo
Kobuz
Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena
Perkoz rdzawoszyi
Wschód słońca - Delta Dunaju
Wschód słońca
Wschód słońca - Delta Dunaju
Wschód słońca
Wschód słońca - Delta Dunaju
Wschód słońca
Szczudłak - Himantopus himantopus
Szczudłak
Szablodzioby - Recurvirostra avosetta
Szablodzioby
Szablodziób - Recurvirostra avosetta
Szablodziób
Szablodziób - Recurvirostra avosetta
Szablodziób
Gąsiorek - Lanius collurio
Gąsiorek
Szczudłaki - Himantopus himantopus
Szczudłaki
Pliszka żółta - Motacilla flava
Pliszka żółta
Wąsatka - Panurus biarmicus
Wąsatka
Kobuz - Falco subbuteo
Kobuz
Kraska - Coracias garrulus
Kraska
Czapla nadobna - Egretta garzetta
Czapla nadobna
Czaple siwe i białe - Ardea cinerea i Ardea alba
Czaple siwe i białe
Czapla modronosa - Ardeola ralloides
Czapla modronosa
Czapla siwa - Ardea cinerea
Czapla siwa
Pelikany różowe - Pelecanus onocrotalus
Pelikany różowe
Pelikan różowy - Pelecanus onocrotalus
Pelikan różowy
Gęgawa - Anser anser
Gęgawa
Kormorany - Phalacrocorax carbo
Kormorany
Kraska - Coracias garrulus
Kraska
Czapla nadobna - Egretta garzetta
Czapla nadobna
Pelikan kędzierzawy - Pelecanus crispus
Pelikan kędzierzawy

Fotografie: Zbigniew Burek - Projekt i wykonanie serwisu: Zbigniew Burek - Ostatnia aktualizacja: 2024-06-12 - Polityka prywatności.
© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. Fotografie i projekt strony są własnością autora i nie mogą być wykorzystane bez jego pisemnej zgody.