Moja fotografia - Zbigniew BurekFotografia przyrodnicza, krajoznawcza, industrial, samoloty i inne.
Bocian biały - Ciconia ciconia
Bocian biały
Bocian biały - Ciconia ciconia
Bocian biały
Łabędź niemy - Cygnus olor
Łabędź niemy
Łabędź niemy - Cygnus olor
Łabędź niemy
Czapla biała - Ardea alba
Czapla biała
Pierwiosnek - Phylloscopus collybita
Pierwiosnek
Pierwiosnek - Phylloscopus collybita
Pierwiosnek
Kszyk - Gallinago gallinago
Kszyk
Pierwiosnek - Phylloscopus collybita
Pierwiosnek
Pierwiosnek - Phylloscopus collybita
Pierwiosnek
Zięba - Fringilla coelebs
Zięba
Żurawie - Grus grus
Żurawie
Piecuszek - Phylloscopus trochilus
Piecuszek
Piecuszek - Phylloscopus trochilus
Piecuszek
Krzyżówki - Anas platyrhynchos
Krzyżówki
Biegusy zmienne - młode osobniki - Calidris alpina
Biegusy zmienne
Biegus zmienny - młody osobnik - Calidris alpina
Biegus zmienny
Krzyżówka - Anas platyrhynchos
Krzyżówka
Biegus zmienny - młody osobnik - Calidris alpina
Biegus zmienny
Biegus zmienny - młody osobnik - Calidris alpina
Biegus zmienny
Biegus rdzawy - młody osobnik - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Biegus malutki - młody osobnik - Calidris minuta
Biegus malutki
Biegusy rdzawe - Calidris canutus
Biegusy rdzawe
Biegus zmienny - młody osobnik - Calidris alpina
Biegus zmienny
Biegus rdzawy - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Biegus rdzawy - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Biegus rdzawy - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Biegus zmienny - Calidris alpina
Biegus zmienny
Biegus rdzawy - młody osobnik - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Biegus zmienny - młody osobnik - Calidris alpina
Biegus zmienny
Śmieszka - młody osobnik - Chroicocephalus ridibundus
Śmieszka
Biegus malutki - młody osobnik - Calidris minuta
Biegus malutki
Kamusznik - młody osobnik - Arenaria interpres
Kamusznik
Śmieszki - Chroicocephalus ridibundus
Śmieszki
Sieweczka rzeczna - młody osobnik - Charadrius dubius
Sieweczka rzeczna
Sieweczka rzeczna - młody osobnik - Charadrius dubius
Sieweczka rzeczna
Sieweczka rzeczna - młody osobnik - Charadrius dubius
Sieweczka rzeczna
Kamusznik - Arenaria interpres
Kamusznik
"Zakręcony" - biegus malutki - Calidris minuta
"Zakręcony"
Biegus zmienny - Calidris alpina
Biegus zmienny
Płatkonóg szydłodzioby - młody osobnik - Phalaropus lobatus
Płatkonóg szydłodzioby
Szlamnik - Limosa lapponica
Szlamnik
Szlamnik - Limosa lapponica
Szlamnik
Wspólny posiłek - biegusy rdzawe - Calidris canutus
Wspólny posiłek
Biegus rdzawy - młody osobnik - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Biegus zmienny - młody osobnik - Calidris alpina
Biegus zmienny
Kamusznik - młody osobnik - Arenaria interpres
Kamusznik
Biegus malutki - młody osobnik - Calidris minuta
Biegus malutki
Sprzeczka - biegusy zmienne - Calidris alpina
Sprzeczka
Piórka się zwichrowały - biegus malutki - Calidris minuta
Piórka się zwichrowały
Biegus rdzawy - młody osobnik - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Mewy srebrzyste - Larus argentatus
Mewy srebrzyste
Banda rabusiów - mewy srebrzyste - Larus argentatus
Banda rabusiów
Płatkonóg szydłodzioby - młody osobnik - Phalaropus lobatus
Płatkonóg szydłodzioby
Krwawodziób - młody osobnik - Tringa totanus
Krwawodziób
Biegus zmienny - Calidris alpina
Biegus zmienny
Łyska - Fulica atra
Łyska
Płatkonóg szydłodzioby - młody osobnik - Phalaropus lobatus
Płatkonóg szydłodzioby
Płatkonóg szydłodzioby - młody osobnik - Phalaropus lobatus
Płatkonóg szydłodzioby
Płatkonóg szydłodzioby - młody osobnik - Phalaropus lobatus
Płatkonóg szydłodzioby
Płatkonóg szydłodzioby - młody osobnik - Phalaropus lobatus
Płatkonóg szydłodzioby
Płatkonóg szydłodzioby - młody osobnik - Phalaropus lobatus
Płatkonóg szydłodzioby
Biegus zmienny - Calidris alpina
Biegus zmienny
Biegus malutki - młody osobnik - Calidris minuta
Biegus malutki
Szlamnik - Limosa lapponica
Szlamnik
Szlamnik - Limosa lapponica
Szlamnik
Biegus rdzawy - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Biegus rdzawy - Calidris canutus
Biegus rdzawy
Krwawodziób - młody osobnik - Tringa totanus
Krwawodziób
Piaskowiec - młody osobnik - Calidris alba
Piaskowiec
Piaskowce - Calidris alba
Piaskowce
Brzęczka - Locustella luscinioides
Brzęczka
Ślepowron - Nycticorax nycticorax
Ślepowron
Ślepowron - Nycticorax nycticorax
Ślepowron
Rybitwa rzeczna - Sterna hirundo
Rybitwa rzeczna
Pelikany różowe - Pelecanus onocrotalus
Pelikany różowe
Pelikan różowy - Pelecanus onocrotalus
Pelikan różowy
Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybrida
Rybitwa białowąsa
Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybrida
Rybitwa białowąsa
Rybitwy białoskrzydłe i białowąse - Chlidonias leucopterus i Chlidonias hybrida
Rybitwy białoskrzydłe i białowąse
Rybitwa białowąsa - Chlidonias hybrida
Rybitwa białowąsa
Bielik - Haliaeetus albicilla
Bielik
Bataliony - Philomachus pugnax
Bataliony
Sieweczka rzeczna - Charadrius dubius
Sieweczka rzeczna
Czapla siwa - Ardea cinerea
Czapla siwa
Czapla nadobna - Egretta garzetta
Czapla nadobna
Wrona siwa - Corvus cornix
Wrona siwa
Czajka - Vanellus vanellus
Czajka
Czapla nadobna - Egretta garzetta
Czapla nadobna
Batalion - Philomachus pugnax
Batalion
Łęczak - Tringa glareola
Łęczak
Bażant i czajka - Phasianus colchicus i Vanellus vanellus
Bażant i czajka
Śmieszki - Chroicocephalus ridibundus
Śmieszki
Kormorany - Phalacrocorax carbo
Kormorany
Pelikan różowy - Pelecanus onocrotalus
Pelikan różowy
Czaple białe - Ardea alba
Czaple białe
Czapla modronosa - Ardeola ralloides
Czapla modronosa
Warzęcha - Platalea leucorodia
Warzęcha
Rybitwa rzeczna - Sterna hirundo
Rybitwa rzeczna
Rybitwy rzeczne - Sterna hirundo
Rybitwy rzeczne
Mewa białogłowa - Larus cachinnans
Mewa białogłowa
Warzęcha - Platalea leucorodia
Warzęcha
Kobuz - Falco subbuteo
Kobuz
Perkoz rdzawoszyi - Podiceps grisegena
Perkoz rdzawoszyi
Szczudłak - Himantopus himantopus
Szczudłak
Szablodzioby - Recurvirostra avosetta
Szablodzioby
Szablodziób - Recurvirostra avosetta
Szablodziób
Szablodziób - Recurvirostra avosetta
Szablodziób
Gąsiorek - Lanius collurio
Gąsiorek
Szczudłaki - Himantopus himantopus
Szczudłaki
Pliszka żółta - Motacilla flava
Pliszka żółta
Wąsatka - Panurus biarmicus
Wąsatka
Kobuz - Falco subbuteo
Kobuz
Kraska - Coracias garrulus
Kraska
Czapla nadobna - Egretta garzetta
Czapla nadobna
Czaple siwe i białe - Ardea cinerea i Ardea alba
Czaple siwe i białe
Czapla modronosa - Ardeola ralloides
Czapla modronosa
Czapla siwa - Ardea cinerea
Czapla siwa
Pelikany różowe - Pelecanus onocrotalus
Pelikany różowe
Pelikan różowy - Pelecanus onocrotalus
Pelikan różowy
Gęgawa - Anser anser
Gęgawa
Kormorany - Phalacrocorax carbo
Kormorany
Kraska - Coracias garrulus
Kraska
Czapla nadobna - Egretta garzetta
Czapla nadobna
Pelikan kędzierzawy - Pelecanus crispus
Pelikan kędzierzawy
Łabędzia rodzina - Cygnus olor
Łabędzia rodzina
Czajka - Vanellus vanellus
Czajka
Łęczak - Tringa glareola
Łęczak
Batalion - Philomachus pugnax
Batalion
Czajka - Vanellus vanellus
Czajka
Łęczak - Tringa glareola
Łęczak
Batalion - Philomachus pugnax
Batalion
Czajka - Vanellus vanellus
Czajka
Łęczak - Tringa glareola
Łęczak
Batalion - Philomachus pugnax
Batalion
Batalion - Calidris pugnax
Batalion
Polowanie
Polowanie
Kopciuszek - Phoenicurus ochruros
Kopciuszek
Na rozlewisku
Na rozlewisku
Młode dymówki - Hirundo rustica
Młode dymówki
Świergotek drzewny - Anthus trivialis
Świergotek drzewny
Klucz żurawi - Grus grus
Klucz żurawi
Łabędź niemy z młodym - Cygnus olor
Łabędź niemy z młodym
Żuraw - Grus grus
Żuraw
Gil zwyczajny - Pyrrhula pyrrhula
Gil zwyczajny
Łozówka - Acrocephalus palustris
Łozówka
Krzyżówka - Anas platyrhynchos
Krzyżówka
Słowik szary - Luscinia luscinia
Słowik szary
Świstunka leśna - Phylloscopus sibilatrix
Świstunka leśna
Kapturka - Sylvia atricapilla
Kapturka
Dymówka - Hirundo rustica
Dymówka
Mazurek - Passer montanus
Mazurek
Młode dymówki - Hirundo rustica
Młode dymówki
Gęgawa - Anser anser
Gęgawa
Rycyk - Limosa limosa
Rycyk
Łabędź niemy - Cygnus olor
Łabędź niemy
Bocian biały - Ciconia ciconia
Bocian biały
Rycyk - Limosa limosa
Rycyk
Rycyk - Limosa limosa
Rycyk
Pliszka siwa - Motacilla alba
Pliszka siwa
Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus
Perkoz dwuczuby
Siwerniak - Anthus spinoletta
Siwerniak
Kos - Turdus merula
Kos
Łabędzie nieme - Cygnus olor
Łabędzie nieme
Łabędź niemy - Cygnus olor
Łabędź niemy
Głowienki w locie - Aythya ferina
Głowienki w locie
Łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus
Łabędź krzykliwy
Krzyżówka - samica z młodymi - Anas platyrhynchos
Krzyżówka - samica z młodymi
Łabędź niemy - Cygnus olor
Łabędź niemy
Dymówka - Hirundo rustica
Dymówka
Czapla siwa - Ardea cinerea
Czapla siwa
Kszyk - Gallinago gallinago
Kszyk
Śmieszka - Chroicocephalus ridibundus
Śmieszka

Fotografie: Zbigniew Burek - Projekt i wykonanie serwisu: Zbigniew Burek - Ostatnia aktualizacja: 2024-01-21 - Polityka prywatności.
© Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. Fotografie i projekt strony są własnością autora i nie mogą być wykorzystane bez jego pisemnej zgody.